Opłaty

Opłata podstawowa: 199 zł

 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

• udział w sesjach naukowych i edukacyjnych,

• materiały konferencyjne,

• wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,

• publikacje promocyjne,

• identyfikator,

• poczęstunek podczas przerw.

 

Opłatę należy wpłacić po dokonaniu rejestracji i złożeniu zamówienia za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk REJESTRACJA.

 

Opłaty można dokonać także poprzez PayU (płatności.pl) — po zarejestrowaniu się.

Opłaty za wysyłkę faktury VAT wynoszą:

• wysyłka e-mailem — 0 zł,

• list zwykły polecony — 5 zł.

 

Warunki wycofania zgłoszenia*

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: zfo@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

• rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;

• rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

• rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2022 Via Medica