13:30–15:30 Zebranie Zarządu PTChO
16:00–16:05

Otwarcie i powitanie

Wojciech M. Wysocki
Andrzej Stelmach

16:05–16:35 Wykład specjalny pamięci Jana Krzeptowskiego „Sabały”
Wojciech M. Wysocki
Andrzej Stelmach
więcej szczegółów
16:35–17:35 Sesja „podhalańska”
Józef Kładny
Piotr Richter
Andrzej Rutkowski
więcej szczegółów
Sesja
17:35–17:50 Przerwa na kawę
17:50–18:20 Sesja Konsultanta Krajowego
Arkadiusz Jeziorski
więcej szczegółów
Sesja
19:30 Grill w Karczmie Nosal, vis-a-vis hotelu pod stokiem Nosala
09:30–10:00 Sesja „interdyscyplinarna”
Zbigniew Nowecki
Sławomir Mazur
więcej szczegółów
Sesja
10:00–10:30 Sesja prawna
Arkadiusz Jeziorski
więcej szczegółów
Sesja
10:30–10:45 Przerwa na kawę
10:45–12:10 Repetytorium przedegzaminacyjne dla chirurgów
Wojciech Zegarski
Piotr Rutkowski
Andrzej Rutkowski
więcej szczegółów
Sesja
12:10–12:30 Sesja „Zadaj pytanie egzaminatorowi”
Arkadiusz Jeziorski
Mateusz Wichtowski
więcej szczegółów
Sesja
12:30–13:00 Sesja „spiska”
Zbigniew Nowecki
Wojciech M. Wysocki
więcej szczegółów
Sesja
13:00–13:45 Obiad
13:45–14:00 Sesja „liptowska”
Mateusz Wichtowski
więcej szczegółów
Sesja
14:00–14:45 Sesja interaktywna Konsultanta Krajowego (z udziałem uczestników)
Arkadiusz Jeziorski
więcej szczegółów
Sesja
14:45

Zakończenie VIII Zimowego Forum Onkologicznego

Wojciech Wysocki
Andrzej Stelmach

Copyrights © 2020 Via Medica